Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych to czasopismo o otwartym dostępie poświęcone naukom rolniczym.
Czasopismo publikuje oryginalne prace badawcze i przeglądowe o tematyce z zakresu: rolnictwa, ogrodnictwa, technologii żywności i żywienia, hodowli zwierząt i rybołówstwa