Etyka publikacji. Czasopismo ma na celu przestrzeganie Kodeksu Postępowania COPE (Komisja ds. Etyki Publikacji) W przypadku wykrycia uchybienia ze strony Autora, takiego jak plagiat, fałszowanie danych lub podwójna publikacja, redakcja wezwie do wyjaśnienia, a następnie podejmie odpowiednie kroki postępując zgodnie ze schematami blokowymi COPE. Może to ostatecznie obejmować powiadomienie władz instytucji Autora, wycofanie danego artykułu i wyłączenie dalszych prac tego samego Autora z rozpatrywania przez czasopismo.