Redakcja wysyła artykuł do dwóch recenzentów, którzy nie są zatrudnieni w jednostce macierzystej autora. Recenzja w Zeszytach Problemowych Postępów Nauk Rolniczych jest przeprowadzona w systemie „double-blind review proces”, co oznacza, że autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Wszystkie prace przedstawiające dane empiryczne są dodatkowo weryfikowane przez redaktora statystycznego.
W celu zapewnienia anonimowości recenzji nazwiska autorów mogą być podane tylko w elektronicznej karcie zgłoszenia artykułu oraz w oświadczeniu, nie mogą być podane w treści artykułu.
Procedura recenzowania artykułów przeprowadzana w ZPPNR jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zawarto w broszurze "Dobre praktyki w proceurach recenzyjnych w nauce", Warszawa 2011.