Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych to czasopismo o otwartym dostępie poświęcone naukom rolniczym.
Czasopismo publikuje oryginalne prace badawcze i przeglądowe o tematyce z zakresu: rolnictwa, ogrodnictwa, technologii żywności i żywienia, hodowli zwierząt i rybołówstwa

Szczegóły

Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych
ISSN
0084-5477, DOI: 10.22630/ZPPNR

Indeksowane w:

Punktacja MNiSW: 20 punktów (2021)

Logo CC   OA   Metadata from Crossref logo   Crossref Similarity Check logo
Wyświetl wszystkie wydania